Conventia ONU privind drepturile copilului, Legea 272/2004 privind protectia drpeturilor copilului, Legea Educatiei Nationale – 2010

Legislatia Nationala:

Ordonanta 26/2000 privind infiintarea asociatiilor si fundatiilor

Legea 151/2010

Normele metodologice de punere in aplicare a legii privind serviciile specializate adresate persoanelor cu tulburari din spectrul autist

Legea 32/1994 privind sponsorizarea si mecenatul

Legea 78/2014 privind voluntariatul

LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*) – Republicată

ORDIN nr. 18 din 26 februarie 2003 privind aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilităţi şi încadrarea într-un grad de handicap

CRITERII GENERALE din 1 octombrie 2002 medico-psihosociale de identificare şi încadrare a copiilor (0-18 ani) cu deficienţe şi handicap (dizabilităţi)

ORDIN nr. 12709 din 1 octombrie 2002 privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora

STANDARDE MINIME OBLIGATORII din 4 martie 2004 PENTRU CENTRELE DE ZI

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Formularul E 112 pentru obtinerea de finantare pentru tratamente in strainatate